GEODÉZIE – SLUŽBY JABLONEC NAD NISOU

GEODETICKÁ KANCELÁŘ MARIE HÁDKOVÁ – SLUŽBY V OBORU GEODÉZIE JIŽ OD ROKU 2000

Potřebujete využít služby geodeta? Jste z okolí města Jablonec nad Nisou, Liberec, Turnov, Železný Brod? Kontaktujte geodetickou kancelář Marie Hádková, která provádí veškeré geodetické práce při výstavbě rodinného domu od vypracování geometrických plánů, vytyčení hranic pozemku až po inženýrskou geodézii.

GEOMETRICKÉ PLÁNY

• rozdělení pozemků
• vyznačení věcného břemene
• vyhotovení náčrtů k uzavření nájemních smluv
• zaměření skutečného stavu a porovnání se stavem zapsaném v katastru nemovitostí
• zaměření novostaveb, staveb po rekonstrukci, přístaveb a pod.

TECHNICKÉ MAPOVÁNÍ

• zaměření skutečného stavu inženýrských sítí, kanalizace, vodovodu
• výškopisné a polohopisné plány

VYTYČENÍ DROBNÝCH STAVEB NA POZEMKU

• rodinné domky, chaty, kolny, garáže

PŘÍPRAVA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (ARCHITEKTI)

• výškopisné a polohopisné plány se zákresem inženýrských sítí od správců
• výstupy: AutoCAD, Archicad, ArcInfo atd. (DXF,DWG), MicroStation (DGN)
• zákres vlastnických hranic

GEODETICKÁ PRAXE

od r. 1968 zaměstanec Katastrálního úřadu
od r. 1990 zaměstanec Geodézie ČS, a.s.
r. 2000 založení vlastní firmy

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ